• YARIM ALTIN
  5.660,00
  % 0,75
 • AMERIKAN DOLARI
  27,7404
  % 0,27
 • € EURO
  29,5495
  % 0,39
 • £ POUND
  34,2069
  % 0,15
 • ¥ YUAN
  3,7993
  % 0,12
 • РУБ RUBLE
  0,2761
  % -2,57
 • BITCOIN/TL
  744227,675
  % -1,28
 • BIST 100
  7.962,34
  % 3,14

Afet Yine İmar Fonu TBMM’de kabul edildi

Afet Yine İmar Fonu TBMM’de kabul edildi

Afet Tekrar İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Konseyinde kabul edildi.

Kanuna nazaran, doğal afetler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması emeliyle Afet Yine İmar Fonu kurulacak.

Fonun İdare Konseyi, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Liderinden oluşacak.

Usul ve temeller, yönetmelikle belirlenecek

Yönetim Şurası, fondan kaynak transferi yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak meblağını ve harcama programlarını belirleyecek. Fonun yapısı ve işleyişine ait yöntem ve asıllar fon tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek.

Fonun kaynakları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe ve krediler; bütçeye bu maksatla konulacak ödenek; Fon tarafından kurum ve kuruluşların mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalardan sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.

Kanunun gayesine uygun olarak İdare Şurası tarafından karar verilen projeler için harcama programı kapsamında ve gerçekleşmelere bağlı olarak ödenmek üzere fondan, idare konseyi onayı ile ilgili kurum ve kuruluşlara kaynak aktarılacak. Bu formda aktarılan fiyatlar bir yandan genel bütçe kapsamındaki yönetimler için genel bütçeye, başka yönetimler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine gelir kaydedilecek.

Fon, bağımsız kontrol standartlarında denetlenecek

Fon, bağımsız kontrol standartlarına uygun olarak denetlenecek. Fon kaynakları ve aktarılmasına ait mali datalar, en geç üçer aylık periyotlar prestijiyle kamuoyuyla paylaşılacak. Bu çerçevede, kaynak aktarılan yönetimler gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlamakla yükümlü olacak.

Fon, kurumlar vergisinden muaf olacak. Fonun misyonlarıyla ilgili faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri münasebetiyle iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak.

Fonun faaliyetleri hasebiyle yapılan süreçler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan; kendisine yapılan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden; Fonun faaliyetleri ile ilgili süreçler banka ve sigorta muameleleri vergisinden; kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden müstesna olacak.

Fona yapılan bağışlar, kurum yararından indirilebilecek

Fona yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir yahut kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir yahut kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıyeten gösterilmek koşuluyla beyan edilen gelirden yahut kurum karından indirilebilecek.

Doğal afetler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti ismine sağlanan dış finansmanı, Afet Yine İmar Fonuna karşılıksız tahsis etmeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Herhangi bir dış finansman kaynağının, tıpkı emel doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimleri dışında kalan ve bu kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlara münhasıran kullandıracağı dış finansmanı ilgili kurum ve kuruluşlara karşılıksız tahsis etmeye de Bakan yetkili olacak. Bu kapsamda tahsis edilen meblağlar karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Bakan yetkili olacak.

YORUMLAR YAZ