Parapiyasasi.net
Emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ait değişiklik yapıldı
Yazar: -10 Mart 2023
6

Sermaye Piyasası Kurulu’nun(SPK) mevzu ile ilgili Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, emeklilik fon hisselerinin kayda alınma başvurusu ile ilgili Yönetmeliğin 16 ncı unsurunun beşinci ve sekizinci fıkraları değiştirildi.Yapılan değişiklik ile tanıtım formunun ve SPK tarafından onaylı izahnamenin, müsaade yazısının şirket tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen on iş günü içerisinde KAP’ta ilan edilmesi zarurî olacak, ayrıyeten ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilmeyecek.

Ancak, izahnamenin nerede yayımlandığı hususu ticaret siciline tescil ettirilecek ve TTSG’de ilan olunacak. TTSG ilanı, takip eden altı iş günü içerisinde Heyete gönderilecek. Tanıtım formu, izahnamenin nerede yayımlandığı konusuna ait ticaret siciline tescil tarihi belirtilerek KAP’ta güncellenecek.

Değişiklikler ve yeni konular, SPK’nın onayı alınmadan izahnamede değişiklik yapılarak iştirakçilere açıklanamayacak ve uygulamaya konulamayacak. SPK’dan onay alındıktan sonra izahname tadil metni yeni konuların yürürlüğe giriş tarihinde KAP’ta ilan edilecek. İzahname tadil metninin nerede yayımlandığı hususu ticaret siciline tescil ettirilecek ve TTSG’de ilan olunacak.

TTSG ilanı, takip eden altı iş günü içerisinde Şuraya gönderilecek.Yönetmeliğin “Pay sayısının artırılması ve artırılan meblağı temsil eden fon hisselerinin kayda alınması” başlığı altındaki ikinci fıkra ” Müracaatın Heyetçe uygun görülmesi sonucunda, içtüzük ve izahname tadil metinleri Şuraca onaylanır ve artırılan hisse sayısı Konseyce kayda alınır. Kayda almayı takiben, içtüzük tadil metni müsaade yazısının şirket tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iş günü içinde şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP’ta ilan edilir. İzahname tadil metninin ise nerede yayımlandığı hususu ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur.

TTSG ilanı, takip eden altı iş günü içerisinde Konseye gönderilir ” biçiminde değiştirildi.Yönetmeliğe eklenen bir fıkra ile Konsey, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşünü alarak fon çeşidi bazında fon portföyüne alınacak varlık ve süreçlere ait olarak bu Yönetmelikte yer alan oranlardan farklı minimum ve/veya azami oranlar belirleyebilecek.Yapılan bir diğer değişiklikle izahnamenin ve tanıtım formunun iştirakçilerin anlayabileceği açıklıkta ve okunaklı bir biçimde yazılması zarurî olacak.

İlgili Konular

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

hesap işletim ücreti almayan bankalar