Parapiyasasi.net
OSB ve güç alanında düzenlemeler TBMM’de
Yazar: -08 Mart 2023
8

Teklifte, Türkiye Güç, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) denetçisi konumuna, genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu yönetimlerinin müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör takım yahut konumlarında vazife yapanlar ortasından atama yapılabilecek. Bu formda atananların sayısı 5’i geçemeyecek.

Madencilik faaliyetleri kapsamında muhtaçlık duyulan elektrik gücü tüketimini karşılamak için kurulacak yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri de “altyapı tesisi” kapsamına alınacak.

Gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı tahsil edilen gecikme faizinin yahut gecikme artırımının geri verilmesinde; geri vermeye mevzu fazla tahsilatın yükümlüden kaynaklanması durumunda, geri verme müracaatının yapıldığı tarihten, yükümlüden kaynaklanmaması durumunda ise tahsilat tarihinden geri verme kararının bildiri edildiği tarihe kadar geçen mühlet için geri verilecek meblağ üzerinden yasal faiz oranında hesaplanan faiz ile birlikte ödeme yapılacak.

– Kanuna “Yeşil OSB” tarifi eklenecek

Teklifte, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ait düzenlemeler de yer alıyor.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na “Yeşil OSB” tarifi eklenecek. Yeşil OSB; kaynak ve güç verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve etrafa hassas uygulamaları ile öne çıkan çevresel, ekonomik, toplumsal ve yönetimsel açıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterler kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılan OSB’leri kapsayacak.

Ortak kullanım alanı oranı, OSB büyüklüğünün yüzde 5’inden az; hizmet ve dayanak alanlarının oranı ise OSB büyüklüğünün yüzde 15’inden fazla olamayacak.

Yürürlükteki imar planlarında sanayi alanı olarak belirlenen yerlerde, planı onaylayan yönetimin görüşünün alınması ve imar planına temel jeolojik ve jeoteknik etüt yapılması kaydıyla OSB yer seçimi süreci yapılmadan OSB alanı katılaştırılacak.

Yönetmelikte belirtilen kaide ve müddetlerde yatırım yapmayı taahhüt eden parsel maliklerine, kamulaştırma yapılmadan seçilen alanda OSBtarafından yer verilebilecek. Taahhüdü yerine getirmeyenlerin taşınmazları kamulaştırılacak.

OSB yer seçimi mutlaklaştırılan alanın bulunduğu büyükşehir belediyesi, vilayet belediyesi, ilçe belediyesi, belde belediyesi, sanayi ve ticaret odası, vilayet özel yönetimi yahut yatırım izleme ve uyum başkanlığı, hususla ilgili mesleksel kuruluş ve teşekküllerin temsilcileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşüne istinaden OSB kuruluşunda yer alabilecek. OSB; kuruluşunda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vali tarafından imzalanan kuruluş protokolünün onaylanmasının yanı sıra sicile kaydedilerek hükmî kişilik kazanacak.

– Yeşil OSB projelerine öncelik verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca OSB olarak sonları katılaştırılan alanlarda, tez kamulaştırma kararına istinaden mahkemece takdir edilen taşınmaz bedelinin banka hesabına yatırılması ve ivedi el koyma kararı verilmesinin akabinde yatırımların gecikmemesi için OSBtarafından altyapı inşaatı ve tahsis yapılabilecek, yatırımlar için ruhsat ve müsaadeler verilebilecek.

Yeşil OSB olmak için hazırlanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kredilendirilecek ve öncelikli olarak pahalandırılacak.

Arsa satışları, müteşebbis heyetin belirleyeceği ve şeffaflık prensibi kapsamında yönetmelikte belirlenen temel ve tarzlara uygun gerçekleştirilecek.

OSB içinde parsel tahsisleri, şeffaflık unsuru kapsamında yapılacak.

OSB hukukî kişiliği, sanayi yahut hizmet takviye alanında bulunan parsellerde üstyapı inşa edebilecek, üretime geçme kaide ve taahhüdü veren iştirakçilere parselleri üstyapılı kiralayabilecek yahut üstyapılı satabilecek. İştirakçiler tesislerini üretim gayeli olmak üzere bir yahut birden fazla kiracıya kiralayabilecek.

Bedelsiz ve kısmen bedelli parsel tahsisi uygulaması yürürlükten kaldırılacak.

OSB içinde yer alan, boş ve OSB mülkiyetinde olmayan parsellerin, atıl vaziyetten çıkartılarak sanayi üretimine katkı sağlaması için mülkiyet sahiplerine üretime geçmesi yahut üretim yapmak isteyen yatırımcılara devretmesi için 1 yıl müddet verilecek. Mühlet sonunda yatırım yapılmayan parseller, daha evvel OSB tarafından mülkiyeti devredilenlerin bedeli ödenmek kaydıyla tapuda OSB ismine tescil edilecek, OSB tarafından devredilmeyenler ise kamulaştırılacak.

– Doğalgaz ihracat ve ithalatına ait hükümler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) taraf olduğu dava ve takipler ile ihtiyati önlem ve ihtiyati haciz taleplerinde kurum, her türlü yargı harcından ve teminat gösterme yükümlülüğünden muaf olacak.

İhraç edilen doğalgaza ait iletim tarifeleri, yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalara bağlı olmayacak. EPDK, transit iletim tarifelerini ve ihracata ait iletim tarifelerini, Güç ve Olağan Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak yurt içi iletim tarifelerinden farklı adap ve temellere nazaran tespit etme yetkisine sahip olacak.

Doğalgaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel bölüm hukukî bireyleri açısından özgürlük getirilecek.

EPDK, Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığının onayını alarak, ithalata ait müracaatlarda, ithalat yapılacak ülke ile BOTAŞ’ın doğal gaz ithalat kontratı bulunup bulunmadığı, piyasada rekabet ortamının oluşturulması, mukavelelerden doğan yükümlülükleri ve ihracat ilişkilerini dikkate alarak belirleyeceği yol ve asıllar dahilinde talepleri kıymetlendirerek ithalata müsaade edebilecek. Fakat bu kararlar, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), spot boru gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ithalatı için uygulanmayacak.

Spot boru gazı ithalat ölçüsü, mühleti ve uygulama yolu, Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak EPDK tarafından belirlenecek.

İthalat yahut ihracat faaliyeti yapan hukuksal bireylerden arz güvenliği kapsamında alınacak maddi teminatlar ile rekabetin teminine ait hususlar bakanlık görüşü alınarak EPDK tarafından düzenlenecek.

Teklifle, Doğalgaz Piyasası Kanunu kararlarına uygun olarak BOTAŞ’ın yürüttüğü faaliyetler ayrıştırılarak yatay bütünleşmiş hukuksal kişi formunda yine yapılandırılıncaya kadar BOTAŞ’ın dikey bütünleşmiş hukukî kişiliği devam edecek. BOTAŞ’ın faaliyetlerinin ayrıştırılması ve tekrar yapılandırılması maksadıyla kurulacak şirketlerin işletme konusu, ticaret unvanı, sermayesi ve paydaşlık yapısı ve bu kapsamda gerçekleştirilecek periyot ve gibisi süreçlere dair bahisler Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenecek.

Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının müsaadesi ile BOTAŞ’ın doğal gaz alım mukavelelerine mevzu ölçülerin periyodu yahut kontrat dönemi yapılabilecek. Kontrat zamanı süreçleri tamamlanıncaya kadar BOTAŞ, kanundaki piyasa hissesi sınırlamalarına tabi olmayacak. BOTAŞ’ın Hazine garantili yükümlülükleri gizli olacak.

Pompaj depolamalı hidroelektrik santralleri, rezervuar alanına bakılmaksızın Yenilenebilir Güç Kaynakları Destekleme Sistemi (YEKDEM) ve yerli katkı fiyat dayanağından yararlanabilecek.

– Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ilişkin taşınmazlar

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ilişkin taşınmazların, uzun müddetli kiralama ile ismi kira kararları ayrılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, ekspertiz bedeli kira bölüm talebinde bulunan kiracıya ilişkin olmak üzere, bağımsız ekspertiz kuruluşları tarafından hazırlanacak ekspertiz raporu ile belirlenecek kira bedeli üzerinden kira kontratlarının üçüncü bireylere evresine müsaade verilebilecek. Belirlenecek yeni kira bedeli mevcut kira bedelinden düşük olamayacak.

Tarımsal faaliyet karşılığı kiralamalarda kira mühleti, ziraî faaliyet yatırım bedeli göz önüne alınarak Vakıflar Genel Müdürü onayı ile 20 yıla kadar tespit edilebilecek. Ziraî faaliyet karşılığı kiralamalarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılabilecek.

Yatırım karşılığı uzun periyodik kiralamalar; ziraî faaliyet yatırımı ile tamir, inşa yahut onarım karşılığı kiralama modellerinden oluşacak.

​​​​​​​Yatırım karşılığı uzun vadeli kiralama kontratlarında, kontrat mühletinin bitiminden evvel günün şartlarına nazaran, emsal ve rayiç bedeller gözetilerek tespit edilecek kira bedelinin yüklenici tarafından kabul edilmesi halinde kontrat müddetinin bitiminden itibaren yüklenici ile yıllık kira kontratı yapılabilecek.

Şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilen hukukî kişi, bu hükmî kişilikte yüzde 10 yahut daha fazla hisseye sahip ortaklar ile lisans iptal tarihinden evvelki 1 yıl içinde vazifeden ayrılanlar dahil idare şurası lider ve üyeleri, lisans iptalini takip eden 3 yıl müddetle şarj ağı işletmeci lisansı alamayacak, lisans müracaatında bulunamayacak, lisans başvurusu yapan hükmî kişiliklerde direkt yahut dolaylı hisse sahibi olamayacak, idare konseylerinde vazife alamayacak. ​​​​​​​

İlgili Konular

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

hesap işletim ücreti almayan bankalar